Téma projektuTéma projektu
Téma projektu
Projekty podpoří sociální partnery v účasti na tripartitním i bipartitním sociálním dialogu prostřednictvím předávání osvědčených postupů a školení.
Efektivní sociální dialog ve stavebnictví – výzvy a příležitosti

Tvorba hodnoty projektu

Efektivní sociální dialog ve stavebnictví – výzvy a příležitosti

Projekt je navržen tak, aby vytvořil udržitelný výsledek a vytvořil hodnotu pro sociální partnery. V konečném důsledku bude mít účinný sociální dialog a spolupráce obrovský dopad na zlepšení podmínek pracovníků a jejich dopad na rozhodování ve stavebnictví.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví České republiky (SPS) – Praha, Česká republika

Efektivní sociální dialog ve stavebnictví – výzvy a příležitosti

Svaz podnikatelů ve stavebnictví České republiky byl znovu založen v roce 1990, aby definoval potřeby a zájmy stavebnictví a prosadil je v návaznosti na aktivity, které mají v České republice více než stoletou tradici.

Efektivní sociální dialog ve stavebnictví – výzvy a příležitostiEfektivní sociální dialog ve stavebnictví – výzvy a příležitosti
Efektivní sociální dialog ve stavebnictví – výzvy a příležitostiEfektivní sociální dialog ve stavebnictví – výzvy a příležitosti

I agree to the processing of data in accordance with the Privacy Policy. If you do not agree, please disable cookies in your browser. More →

Changes to the Privacy Policy


In accordance with the legal requirements imposed by the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing of the Directive 95/46/WE, a new Privacy Policy applies on this Website, which contains all information regarding the collection, processing, and protection of personal data of users of this Website.

Furthermore, we remind you that for the correct operation of the website we use information stored in cookie files. You can change the cookies settings in the settings of your browser. If you do not agree to the use of cookies on this Website, please change the settings in your browser or leave the Website.

Privacy Policy